Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Líšeň

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Líšni a kandidátech ČSSD za Brno-Líšeň.

 


 

Environmentální vzdělávání v líšeňských mateřských školách

Po 06.10.2014 15:46

Nové zahrady přírodního stylu při mateřských školách v Brně-Líšni byly realizované z evropských fondů a finanční spoluúčasti MČ Brno-Líšeň.

Zpracované projekty na úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu mateřských škol byly úspěšné a získaly 100 % poskytované dotace, která činí 90 % z celkových uznatelných nákladů. Zbylých 10 % financovala městská část Brno-Líšeň ze svého rozpočtu. Zpracování projektů včetně celé administrace žádostí bylo realizováno z úrovně městské části  a to na základě schválení tohoto postupu městem Brnem. Úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu mateřských škol Neklež 1a, POHÁDKA - Bratří Pelíšků 7 a Trnkova 81 jsou hotové, zahrady mateřských škol Synkova 24 a Puchýřova 13a se realizují.

Z evropských fondů získala městská část Brno-Líšeň na realizaci těchto projektů celkem 5 546 000,-Kč, spoluúčast městské části Brno-Líšeň na financování realizací byla ve výši 620 000,-Kč

Nabídku využilo pět MŠ. Konkrétně mateřské školy Neklež 1a, POHÁDKA - Bratří Pelíšků 7, Trnkova 81, Synkova 24 a Puchýřova 13a, které environmentální vzdělávání mají ve svých školních vzdělávacích programech.
Mateřské školy zpracovaly podrobné využití, v projektech navržených, environmentálních pomůcek (vodní prvky, bylinkové záhony, kamenné šlapáky, špalkové chodníky, herní prvky, pergoly, vrbičkové stavby, plůtky, hmatové chodníčky, domečky pro hmyz, babiččinu zahrádku, prolézací tunely, nové stromy, keře, mlatové povrchy, bludiště z keřů, naučné stezky, louky, apod.), analyzovaly synergii navržených environmentálních pomůcek se vzdělávacími plány, a to na období pěti let po jednotlivých ročních obdobích. Musely prokázat dosavadní zkušenosti s environmentální činností.

Břetislav Štefan,
starosta MČ Brno-Líšeň

 

 

 

Mateřská škola Neklež 1a: „Mottem našeho projektu je: „Zachránit přírodu na později“. Pokračujeme v započaté přestavbě betonové školní zahrady na oázu klidu a zeleně.“

Mateřská škola POHÁDKA, Bratří Pelíšků 7: Cílem projektu je: „Provázání života na školní zahradě s realitou a zákonitostmi přírody, vytvoření zázemí pro faunu a floru, která poskytne pro děti přirozený zdroj informací“.

Mateřská škola Trnkova 81: „Díky zahradě a činnostem v ní budou děti získávat poznatky a dovednosti, ale také blízký vztah k přírodě a životnímu prostředí, uvědomí si, že samy mohou ovlivnit stav prostředí, ve kterém žijí.“

Mateřská škola Puchýřova 13a: „Zahrada naší mateřské školy se nachází v bezprostřední blízkosti Moravského krasu, a proto jsme zvolili jako motiv zahrady krasovou krajinu a její vegetaci. Zprostředkovaným prožitkovým učením probouzíme dětskou empatii k živé i neživé přírodě, což má vliv na ekologické myšlení jedince a vede k utváření životních postojů a hodnotové orientace."
Mateřská škola Synkova 24: „Naším cílem je vytvořit zahradu, ve které budou děti používat všechny smysly, pečovat o užitkové rostliny, které pak díky své práci mohou ochutnat. Díky zahradě a činnostem, které si mohou děti samy vyzkoušet, získají dovednosti a poznatky, jimiž mohou v budoucnu ovlivňovat své okolí i své chování k přírodě.“