Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Líšeň

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Líšni a kandidátech ČSSD za Brno-Líšeň.

 


 

Líšeň otevřela radnici lidem

Po 28.01.2013 11:19

Během posledních dvou let se nám podařilo zrealizovat důležité kroky, které jsou nezbytné pro kvalitně fungující komunikaci mezi radnicí a líšeňskými občany.

Jdeme cestou zveřejňování veškerých možných dokumentů, díky čemuž mohou lidé sledovat, čím se aktuálně zabýváme. Zveřejňováním podkladů k jednání zastupitelstva mají lidé nově možnost získat jednoduše stejné materiály, jako zastupitelé. Tyto informace umožní každému aktivně se zúčastnit diskuze a tím pomoci nalézt řešení aktuálních otázek.

Některá konkrétní témata vyžadují mnohem širší diskuzi, a proto pořádáme veřejné debaty, které jsou vždy směřovány ke konkrétní problematice. Názory účastníků jsou pro nás důležitým prvkem při následném rozhodování a napomáhají zjistit názory občanů, kterých se problém bezprostředně týká. Další výhodou veřejných debat je i seznámení se s pohledem odborníků a možných řešení, která navrhují představitelé Líšně.

Možností zapojit se do našeho rozhodování dáváme zřetelně najevo ochotu přijmout zodpovědnost za učiněná rozhodnutí a naplňovat demokracii v nejširším slova smyslu.

Konkrétní příklady:

  • Zavedení elektronického hlasování, které umožňuje kdykoliv zpětně nahlédnout do archivu hlasování jednotlivých zastupitelů.
  • Pro občany, kteří se nemohou osobně zúčastnit jednání, pořizujeme audiovizuální záznam, ten je přenášen během jednání zastupitelstva a následně si záznam lze přehrát z archivu. Každý občan tak má možnost vědět, jak který zastupitel nejen hlasoval, ale i vystupoval k projednávaným bodům.
  • Zapojení občanů prostřednictvím komisí RMČ.
  • Aktivní podpora občanské společnosti.
  • Zpřístupnění materiálů k jednání zastupitelstva včetně důvodových zpráv.
  • Diskusní prostor pro občany během jednání zastupitelstva.
  • Veřejné debaty.
  • Rozšíření úředních hodin.

Mgr. Břetislav Štefan
starosta MČ Brno-Líšeň