Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Líšeň

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Líšni a kandidátech ČSSD za Brno-Líšeň.

 


 

Měníme Líšeň – generální opravy ZŠ Masarova a bazénu ZŠ Holzova

Út 01.07.2014 09:25

Během letních prázdnin se v líšeňských školách pracuje na rekonstrukcích.

Investice do vzdělávání jsou investicemi do budoucnosti nás všech. V Líšni máme celkem čtyři základní školy. Mou snahou je, aby se ve všech oblastech správy Líšně postupovalo s výhledem na několik let dopředu. Dříve docházelo k opravám dle okamžité potřeby. Vhledem ke stáří škol však musíme postupně přistoupit k celkovým opravám. Školky a následně školy byly zatepleny a nyní je potřeba modernizovat vnitřní vybavení a zařízení škol, včetně elektrorozvodů, rozvodných sítí, podlahových krytin apod.

Na schůzce před třemi lety jsme tuto situaci s řediteli našich základních škol probírali a dospěli jsme k názoru, že je nezbytné přistoupit k problému koncepčně a systémově. Dohodli jsme se, že v každém roce se budeme plně a intenzivně věnovat jedné škole. Jako první na řadě byla ZŠ Novolíšeňská – získala nové šatny a opravy v celkové výši téměř 3 mil. Kč. V roce 2013 jsme se zaměřili na ZŠ Holzova, kde jsme vyměnili okna na staré budově za 6 mil. Kč, adaptovali dvě třídy na mateřskou školu za 5 mil. Kč a opravili školní kuchyni s nákladem 2 mil. Kč.

Letos o prázdninách máme jedinečnou možnost opravit ZŠ Masarova. Kompletně rekonstruovat veškeré rozvody vody, odpadů, elektro, položit nové podlahy, opravit WC, školní jídelnu, škola získá nová světla atd. Investice je plánována za 20 mil. Kč a je v rozpočtových možnostech Líšně. Škola byla v minulých třech letech zateplena, vyměnili jsme okna a opravili tělocvičnu. Pokud generální opravu zrealizujeme, bude celá škola opravena a v příštích letech se budeme moci soustředit na další školu v pořadí, tedy na ZŠ Horníkova. Generální opravu jsme konzultovali se Školskou radou ZŠ Masarova a s panem ředitelem Mgr. Ivo Zálešákem, abychom minimalizovali negativní dopady. Je zřejmé, že se takto velká rekonstrukce protáhne do začátku školního roku, avšak nebude omezovat výuku, nebude udělováno ředitelské volno a děti budou mít zajištěnou plnou péči, aniž bychom přenášeli jakékoliv povinnosti na rodiče.

Již delší dobu se připravujeme na opravu bazénu na ZŠ Holzova. Havarijní stav v loňském roce zapříčinil, že bazén nemohl být využíván z bezpečnostních důvodů. Prvním krokem bylo zpracování kvalitní projektové dokumentace a druhým transparentní výběrové řízení. Na závěr jsme zajistili finance nezbytné k opravě. Vše jsme zvládli. Oprava bude zahájena začátkem července a skončí 30. 9. 2014. Předpokládaná cena je necelých 7 mil. Kč. Pro tuto investiční akci jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje a města Brna.

Vedle těchto dvou investičních akcí bude o prázdninách pořízena nová střecha na MŠ Neklež a modernizovány a opraveny vnitřní prostory MŠ Puchýřova.

Školství je klíčovou prioritou pro naši městskou část a věřím, že přispíváme ke zvyšování kvality a spokojenosti se školstvím v Líšni.

 

Břetislav Štefan /ČSSD/

 

starosta MČ