Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Líšeň

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Líšni a kandidátech ČSSD za Brno-Líšeň.

 


 

Měníme Líšeň, klíčem je dialog…

Čt 08.05.2014 09:14

... je motto, které jsme si zvolili a dlouhodobě naplňujeme. Jako starosta jsem v každodenním kontaktu s občany Líšně. Snažím se hledat a nalézat nejlepší možná řešení pro dlouhodobý rozvoj obce, formovat společný prostor účelně a s ohledem na přání občanů. Považuji komunikaci a jasné srozumitelné jednání za nezbytný předpoklad pro dobré fungovaní samosprávy Líšně. Pro smysluplné vedení dialogu a komunikace jsou nezbytné informace. Dovolím si uvést v bodech kroky, které jsme v této oblasti učinili, abychom naplnili naše předvolební závazky.

Zavedli jsme elektronické hlasování zastupitelů a pořizujeme videopřenosy z jednání zastupitelstva. Oba kroky považujeme za důležitý demokratický nástroj, který umožňuje kontrolu zvolených zastupitelů za strany občanů, jak který zastupitel v konkrétním problému postupoval a jak hájil zájmy obce a občanů. Videopřenosy umožňují sledovat jednání zastupitelstva z pohodlí domova i zpětně, neboť záznamy jsou přístupny na webových stránkách radnice.

Zveřejnujeme program jednání zastupitelstva, včetně usnesení a důvodových zpráv. Občané se tak mohou seznámit, nejen s projednávanými body, ale především s důvodovými zprávami, které obsahují fakta nezbytná pro rozhodování na jednání zastupitelstva. Materiály k jednání jsou zveřejněny sedm dní dopředu. Lhůta, kdy jsou materiály a podklady zveřejněny, je stejná jako v případě zastupitelů.

Domníváme, že co není tajné, je veřejné. Proto zveřejňujeme usnesení a zápisy z jednání rady městské části, včetně hlasování jednotlivých radních. Obdobně naleznete na webových stránkách radnice zápisy z jednání kontrolního, finančního výboru zastupitelstva a komisí rady městské části.

Poskytnuté informace mají za cíl transparentní rozhodování a fungování samosprávných orgánů. Poskytují veškeré informace pro pochopení aktuálně řešených problémů a v neposlední řadě umožňují nejen kontrolu ze strany občanů, ale především jejich zapojení do řešení problémů obce.

Pořádáme veřejné debaty, abychom informovali občany o projektech a záměrech samosprávy Líšně. Zároveň zjišťujeme, jaké jsou konkrétní problémy. Hledáme ve spolupráci s občany řešení na formování Líšně - našeho společného domova.

K dalším krokům patří nový web www.brno-lisen.cz, rozšíření počtu úředních hodin a přidání nového úředního dne, nová podoba Líšeňských novin, včetně elektronické verze.

Neméně důležitou oblastí je kontrola vynakládání veřejných financí. Za nejdůležitější považuji efektivní, hospodárné a ekonomické nakládání se svěřenými veřejnými prostředky. Během předchozích let jsme snížili celkové zadlužení Líšně. Všechny předložené a schválené rozpočty byly přebytkové, což nám nyní umožňuje čerpat finanční prostředky ve výši 30 milionů Kč z EU, neboť jsme schopni požadované finanční spoluúčasti.

V oblasti výběrových řízení jsme zavedli vnitřní metodiku, která je přísnější než současná legislativa. Zveřejňování a transparentnost výběrových řízení se nám vrací ve finančních úsporách, které opětovně investujeme do rozvoje Líšně.

Dáváme zřetelně najevo, že samospráva obce je veřejný zájem, který hájí a rozvíjí. Jednotlivými kroky posilujeme zodpovědné jednání zastupitelů, neboť zavádíme a umožňujeme veřejnou kontrolu transparentnosti jednání a rozhodování zastupitelů.

V souladu s principy odpovědné správy obce klademe důraz na otevřené, transparentní a efektivní využívání veřejných zdrojů a udržitelný rozvoj. Dlouhodobě podporujeme místní občanská sdružení, spolkový život a důsledně hájíme zájmy občanů. Za tyto hodnoty bojujeme a jsme připraveni je hájit i do budoucna.

Břetislav Štefan   /ČSSD/

starosta MČ