Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Líšeň

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Líšni a kandidátech ČSSD za Brno-Líšeň.

 


 

Na Líšeň myslím i ve sněmovně

So 02.10.2010 00:00

Rozhovor s Romanem Sklenákem pro volební noviny líšeňské ČSSD

Vy jste předsedou líšeňské ČSSD, jaké cíle jste si v této funkci stanovil?
Všichni si samozřejmě přejeme, abychom vyhráli volby a starostou Líšně byl konečně sociální demokrat. Ale to není jediný cíl. Jako předseda líšeňské ČSSD se především snažím o to, aby organizace dobře fungovala a byla aktivní, aby naši členové měli pocit, že vstoupit do politické strany má smysl, aby každý měl v její činnosti svůj prostor a aby se naše řady rozšiřovaly o další Líšňáky. Také se snažím o intenzivní komunikaci jak s občany, tak s neziskovými i podnikatelskými subjekty působícími v Líšni. Jen tak totiž můžeme politickou práci na radnici dělat dobře. A v neposlední řadě se snažím o to, abychom vyvíjeli i nějakou nepolitickou činnost. Mimo jiné je to dobrá prevence před rizikem odtržení politiků od občanů. Na-příklad již několik let pořádáme na konci školního roku dětskou soutěž v malování, které se vždy zúčastní několik set dětí.

 

Líšeňská sociální demokracie nedávno požádala obyvatele Líšně, aby jí sdělili, co by v Líšni změnili. Co byste v Líšni změnil vy?
Naším heslem je ?Měníme Líšeň, klíčem je dialog?, a to vystihuje po-stoj, který se snažíme prosadit. Součástí politické činnosti komunálních politiků musí být permanentní komunikace s občany a subjekty, které v dané obci působí. Myslím, že to je pro život obce skutečně klíčové, a líšeňská ČSSD se o tuto komunikaci dlouhodobě snaží. Jako příklad mohu uvést, že jeden z hlavních bodů našeho programu pro období 2010 ? 2014, vybudování centrálního parku se soustavou jezírek na ploše 11 hektarů uprostřed líšeňského sídliště, prosazujeme i proto, že toto využití bylo občany Líšně jednoznačně preferováno v rozsáhlé anketní akci v roce 2007, kterou jsme uspořádali poté, co se objevil záměr vybudovat v Rokli atletický areál. Stejně tak jsme do našeho volebního programu včlenili i několik dalších podnětů, které nám v rámci dotazníkové akce před letošní-mi volbami občané Líšně sdělili. A radnice by také mohla vést s občany diskuzi na internetu.

 

Nedávno jste byl zvolen do Poslanecké sněmovny. Jaké jsou vaše první dojmy z práce poslance?
Je to stejné, jako když přijdete do nového zaměstnání. Snažím se ve všem co nejrychleji zorientovat a efektivně se zapojit. Byl jsem zvolen do hospodářského, kontrolního a petičního výboru a mohu říct, že jen práce v těchto výborech je více než dost. Chtěl bych také přicházet se zákonodárnými iniciativami, které by řešily problémy, se kterými jsem se setkal při svém osmiletém působení na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových. Již pracuji na první z nich, která by zjednodušeně řečeno měla vyřešit vlastnictví nemovitostí v případech, kdy vlastníka nelze určit.

 

A můžete z pozice poslance udělat něco i pro Líšeň?
Určitě ano. Primární rolí poslance je samozřejmě legislativní činnost, nicméně při své každodenní politické práci získávám mnoho informací a zkušeností, které jsou pro komunální politiku nedocenitelné. Řekl bych, že např. při zajišťování financování již zmíněného projektu vybudování centrálního parku nebo zřízení služebny městské policie bych mohl být Líšni docela prospěšný.

 

Jste poslancem, líšeňským zastupitelem a radním a předsedou líšeňské ČSSD. Ale také máte čtyři malé děti, jak zvládáte skloubit politiku a rodinný život?
Rodina je v mém životě to nejdůležitější a vždy jsem chtěl mít více dětí, ale správa věcí veřejných mi také nikdy nebyla lhostejná. Ale myslím si, že jedno není na úkor druhého, jsou lidé, kteří musí zvládnout mnohem náročnější kombinace. A navíc jsem se dobře oženil.

Mgr. Roman Sklenák