Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Líšeň

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Líšni a kandidátech ČSSD za Brno-Líšeň.

 


 

Vláda atakuje základní práva občanů zaručená ústavou

Po 20.06.2011 00:00

Představitelé současné pravicové vládní koalice ODS, TOP 09 a VV se ve svém nekoncepčním reformním úsilí v posledních týdnech několikrát dostali nebezpečně blízko rozporu s Listinou základních práv a svobod.

Ta v článku 28 uvádí: "Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky."

Vládní návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi však stanoví, že nárok na dávky v hmotné nouzi bude mít pouze ten, kdo bude veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, a návrh novely zákona o zaměstnanosti stanoví, že po 2 měsících bude z evidence vyřazen ten, kdo odmítne vykonávat veřejnou službu v rozsahu až 20 hodin týdně. Prakticky to tedy znamená, že pokud si občané, kteří mají nárok pouze na existenční minimum ve výši 2 020 Kč budou chtít zvýšit příjem o 1 659 Kč získáním příspěvku na živobytí, budou muset odpracovat 80 hodin veřejné služby měsíčně! Za hodinu zametání ulice tak získají necelých 21 Kč.

Článek 30, odst. 2 Listiny základních práv a svobod pak říká: "Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek."

Vláda však v novele zákona o pomoci v hmotné nouzi navrhuje časově omezit poskytování doplatku na bydlení nejdéle na dobu 84 měsíců během posledních 10 let, přičemž doby pobírání se budou v období těchto 10-ti let sčítat. Toto ustanovení prakticky znamená, že po uplynutí uvedeného období bude občan bez nároku na jakoukoli podporu bydlení, protože souběžně se navrhuje časově omezit také poskytování příspěvku na bydlení. Stát tedy svou politikou bude podporovat vznik bezdomovectví, což je v moderním evropském sociálním státě věc naprosto neslýchaná.

Vzhledem k těmto dvěma atakům na Listinu základních práv a svobod a deklarovanému rozhodnutí vládní koalice upravit podmínky, za kterých bude možné stávkovat, zákonem, považuji za ohrožený i článek 27, který říká: "Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem."

V souvislosti se stávkou odborářů minulý týden jsme byli svědky mnoha výroků představitelů vládní koalice, kteří jakoby nikdy neslyšeli o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu probíhají stávky jinde v Evropě, a ve své podstatě tento legitimní protest zaručený ústavou zpochybňovali. Opakovaně a zřejmě i koordinovaně z jejich úst zaznívaly manipulativní věty o tom, že odboráři si berou ostatní občany jako rukojmí, příp. živé štíty, že veřejnost očekává, že jí stávky nebudou komplikovat život, že odbory nemají k současným vládním reformám alternativu. Bylo také zpochybňováno, koho vlastně odboráři zastupují.

Popsané počínání vlády sleduji s velkým znepokojením. Uvedená základní práva jsou výsledkem dlouhého dějinného vývoje, dnes jsou obvyklá na celém světě, a pohrávat si s myšlenkou na jejich revizi znamená vracet se zpět směrem k nevolnictví.

Mgr. Roman Sklenák; poslanec PSP ČR