Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Líšeň

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Líšni a kandidátech ČSSD za Brno-Líšeň.

 


 

Volební program 2014

St 06.08.2014 11:03

Program pro komunální volby 2014

Měníme Líšeň, klíčem je dialog.

Je motto, které jsme si zvolili a dlouhodobě naplňujeme. Jako starosta jsem v každodenním kontaktu s občany Líšně. Snažím se hledat a nalézat nejlepší možná řešení pro rozvoj obce, formovat společný prostor účelně a s ohledem na přání občanů.  Považuji komunikaci a jasné srozumitelné jednání za nezbytný předpoklad pro dobré fungovaní Líšně.

Investice

Budeme pokračovat v čerpání dotací z EU.

Zajistíme investice z města Brna na prodloužení trolejbusu na Jírovu.

Vybudujeme kanalizaci a opravíme komunikaci Ondráčkové ulici.

Zasadíme se o rozšíření líšeňského hřbitova včetně parkoviště.

Veřejné zakázky

Budeme se držet zásad transparentnosti, hospodárnosti a efektivity, jako doposud.

Budeme i nadále pokračovat ve zvyšování počtu odborníků v komisích.

Doprava a bezpečnost

Budeme pokračovat v tvorbě nových parkovacích míst

Provedeme kompletní rekonstrukci místních vozovek a chodníků.

Povedeme aktivní jednání s městskou policií o zvyšování počtu strážníků pro Líšeň.

Budeme pokračovat v osvětlování přechodů pro chodce.

Podpoříme na úrovni města Brna rychlejší rozvoj kamerového systému.

Zdravotnictví

Na nám. Karla IV. postavíme nové ordinace a zahájíme modernizaci interiéru Polikliniky Horníkova.

Veřejný prostor

Zrealizujeme projekt úprav parku Trnkova.

Rokle  - budeme pokračovat v rozvoji parku.

Mariánské údolí – povedeme jednání s vlastníky, podnikateli s cílem zatraktivnit lokalitu.

Na základě dialogu s občany, spolky a podnikateli zrealizujeme regeneraci veřejných prostor Jasmín, Havana, nám. Karla IV.

Zahájíme jednání o směně pozemků s cílem vybudovat sportovní hřiště za starou cihelnou u muzea MHD.

Postavíme nová dětská a sportovní hřiště mezi ZŠ Masarova a OC Havana a při ulici Molákova.

Školství

Vytvoříme grantové tituly na podporu cíleného vzdělávání a sportu.

Provedeme kompletní rekonstrukci sportovního areálu při ZŠ Horníkova.

Budeme pokračovat v opravách interiérů škol a školek.

Kultura, sport a spolky

Formou dotačních titulů budeme nadále podporovat rozvoj spolků v Líšni.

Vybudujeme Senior point v KCL včetně chráněné kavárny.

Bydlení

Nebudeme zdražovat nájemné.

Budeme pokračovat v modernizaci bytového fondu.

Na nám. Karla IV. postavíme bezbariérový dům pro seniory s lékárnou a ordinacemi.