Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Líšeň

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Líšni a kandidátech ČSSD za Brno-Líšeň.

 


 

Volební program ČSSD Brno-Líšeň pro komunální volby 2018-2022

Zeleň a veřejná prostranství

 • Zřídíme nový park při ulici Houbalova
 • Budeme pokračovat v úpravě prostoru Rokle a vybudujeme veřejné WC
 • Dokončíme park Trnkova
 • Vyprojektujeme samostatnou cyklostezku podél šaliny v sídlišti
 • Budeme zadržovat dešťovou vodu a zalévat s ní zeleň

Bydlení

 • Nebudeme zdražovat nájemné
 • Budeme pokračovat v modernizaci bytového fondu
 • Na nám. Karla IV. postavíme bezbariérový dům pro seniory s pečovatelskou službou

Doprava

 • Vybudujeme nová parkovací místa.
 • Opravíme silnice a chodníky Elplova, Zikova, Synkova, včetně nových parkovacích míst.
 • Postavíme parkovací dům pro ulici Josefy Faimonové.
 • zrychlíme rekonstrukci našich vozovek a chodníků.
 • Nadále budeme budovat osvětlení přechodů pro chodce.
 • Nově propojíme ulice Trnkova a Novolíšeňská.
 • Budeme pokračovat v budování prošlapových chodníků.

Veřejný prostor

 • postavíme nová kontejnerová stání
 • Na základě závěrů z veřejných debat opravíme OC Jasmín a „Městečko“
 • Zkvalitníme nový systém údržby zeleně a zimního čištění komunikací
 • Zlepšíme informovanost o blokových čištěních
 • Na základě veřejných debat budeme revitalizovat vnitrobloky na sídlišti
 • Zrychlíme odklizení sněhu z přístupových chodníků k bytovým domům

Školství

 • Finančně podpoříme naše školy, aby mohli najmout zahraniční lektory k výuce cizích jazyků
 • Finančně podpoříme předškolní zařízení, která se věnují líšeňským dětem
 • Budeme pokračovat v opravách interiérů škol a školek.
 • Zabráníme uzavření školy Pohankova kvůli špatnému technickému stavu
 • Opravíme a zmodernizujeme školu Pohankova, nejstarší líšeňskou školu

Kultura, sport a spolky

 • Dotacemi budeme nadále podporovat rozvoj a fungování spolků v Líšni, poskytující vyžití Líšnákům
 • Zároveň budeme udržovat tradice, především hody, masopust a líšeňské Vánoce i námi zavedené farmářské trhy
 • Rozšíříme nabídku kurzů a výletů pro seniory pořádaných KCL.
 • Zintenzivníme komunikaci se spolky

Veřejná hřiště a sportoviště

 • Budeme pokračovat v opravách dětských hřišť
 • Vybudujeme nové sportovní hřiště ve staré Líšni

Zdravotnictví a sociální služby

 • Na nám. Karla IV. postavíme nové ordinace pro lékaře a lékárnu.
 • Postavíme další parkoviště u polikliniky Horníkova.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci společných prostor Polikliniky Horníkova.
 • Zřídíme pečovatelskou službu na území MČ Brno-Líšeň

Investice

 • Zajistíme EPI ve spolupráci s EU
 • Budeme pokračovat v čerpání dotací z EU.
 • Zajistíme investice z města Brna na dobudování kanalizace a komunikace na Ondráčkové ulici, kompletní rekonstrukci ZŠ Horníkova.
 • Dlouhodobě investujeme do oprav obecních bytů, škol a školek, zeleně, chodníků a silnic, vybudování parkovišť a osvětlení přechodů

Radnice

 • Budeme pokračovat v transparentních výběrových řízeních.
 • Nadále budeme pořádat veřejné diskuze
 • Veškerá jednání ZMČ jsou díky nám přístupná na internetu
 • Zmodernizujeme úřední desku
 • Spustíme nové internetové stránky

Bezpečnost

 • Nadále budeme zrychlovat tempo růstu počtu strážníků
 • Budeme realizovat kamerový systém v Líšni.
 • Zřídíme poradnu pro občany v nesnázích