Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Líšeň

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Líšni a kandidátech ČSSD za Brno-Líšeň.

 


 

Zpráva o činnosti samosprávy MČ Brno-Líšeň za 1. čtvrtletí 2011

Po 02.05.2011 00:00

Provedli jsme analýzu činnosti a potřeb spolků, a snažíme se o jejich intenzivnější zapojení do celospolečenského života v Líšni.

1. Provedli jsme analýzu činnosti a potřeb spolků, a snažíme se o jejich intenzivnější zapojení do celospolečenského života v Líšni. Klademe větší důraz na podporu organizací zabývající se dětmi, mládeží a seniory.

2. Setkali jsme se se všemi příjemci dotací z rozpočtu městské části, abychom společně nastavili principy komunitního plánování a zjistili jejich nejpalčivější problémy. Zároveň požadujeme zdůvodnění žádostí o dotace, neboť klademe důraz na prospěšnost jednotlivých subjektů vedoucí ke zkvalitnění života v Líšni.

3. Podílíme se na pořádání a organizaci kulturního festivalu Líšeň sobě, který si klade za cíl přiblížit činnosti jednotlivých organizací působících v naší městské části, a chtěli bychom dosáhnout většího zapojení Líšňáků do společenského života.

4. Podporujeme významné osobnosti Líšně, např. Kateřinu Šedou, nositelku významného ocenění Jindřicha Chalupeckého.

5. Díky větší otevřenosti radnice při řešení každodenních starostí a potřeb občanů mají obyvatelé Líšně možnost pomoci formovat a ovlivňovat rozhodování samosprávy.

6. Pořádáme setkání s obyvateli Líšně na radnici ke konkrétním tématům, abychom se mohli rozhodovat na základě přání a požadavků občanů, které zastupujeme. Letos jsme prozatím uspořádali tato veřejná jednání:

  • Rozšíření provozu fa Sita
  • 2 x veřejné projednávání konceptu územního plánu za účasti zpracovatele i dalších odborníků z dané oblasti

 

7. Dosáhli jsme nemalé úspory finančních prostředků úřadu výběrem nového poskytovatele telekomunikačních služeb (téměř čtvrtmiliónu ročně).

8. Dlouhodobé a náročné jednání vedlo k získání dotace ve výši 1.000.000 Kč na rekonstrukci podlahy v tělocvičně ZŠ Masarova.

9. Zasadili jsme se o znovuotevření samoobsluhy na Kotlanově. Zvýšili jsme tím dostupnost služeb pro danou lokalitu, tj. pro občany ulic Horníkova, Kotlanova, Poláčkova, Elplova.

10. Výsledkem ankety, kterou jsme uspořádali, je zájem občanů o rozšíření úředních hodin. Vycházíme vstříc přání občanů a rozšiřujeme od 1. 7. 2011 úřední den o pátek.

11. Výrazně jsme se zasadili o projekt výsadby izolační zeleně podél ulic Jedovnická, Horníkova a Novolíšeňská.

12. Důslednou kontrolou a vyžadováním plnění platných smluv jsme zkvalitnili úklid komunikací v zimním období.

13. Dopravním řešením křižovatky Jedovnická ? Sedláčkova jsme zvýšili její kapacitu a bezpečnost (termín realizace do konce 1. pololetí).

14. V období vegetačního klidu jsme zajistili omlazení zeleně jejím prořezáním.

15. Začali jsme naplňovat volební program a nyní rekonstruujeme bytová jádra v obecních domech. Kvalitně zpracovaným výběrovým řízením jsme dosáhli úspory 40.000 Kč. na opravu jednoho jádra. Při zachování objemu investice zrekonstruujeme o sto jader více.

16. Neboť klademe důraz na vzdělání, vyšli jsme vstříc oprávněným požadavkům středních škol v Líšni a umožnili nejen jejich zachování, ale i rozvoj.

17. Navýšili jsme investiční příspěvek mateřským školkám, který dětem zlepší prostředí ve třídách, např. nákupem hraček či vybavení.

18. Naplňujeme jeden ze stěžejních bodů našeho volebního programu, který zásadním způsobem zvýší kvalitu životního prostředí a umožní nám všem příjemný odpočinek v Líšni. Proto jsme zpracovali a podali žádost o přidělení dotace na realizaci projektu ?Rokle?.

19. Zpřístupnili jsme komise rady MČ Líšeň většímu počtu občanů Líšně, kteří svými znalostmi přispívají ke kvalifikovanější práci rady a nejsou členy zastupitelstva.

Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň